Safe รุ่น UF Alkaline
เครื่องกรองน้ำรุ่น UF Alkaline
7 พลังที่เหนือกว่า

UF Alkaline ไส้กรองยูเอฟ ชนิดพิเศษ PVDF ความละเอียดการกรองสูง ถึง 0.01 ไมครอน โครงสร้างแข็งแรง ทนทานในการใช้งาน

  • เพิ่มแร่ธาตุ แมกนิเซียม แคลเซียม เพื่อสุขภาพ
  • ปรับสภาพน้ำเป็นด่างอ่อนๆ

EasyClean ระบบฟลัชวาล์วล้างทำความสะอาดไส้กรองได้ง่ายเพิ่มความมั่นใจในความสะอาด ยืดอายุการใช้งาน พลังปกป้องเครื่องกรอง ปกป้องเครื่องกรองด้วยชุด Pre-Filter ช่วยกรองตะกอน, สิ่งสกปรกก่อนเข้าสู่เครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลังปกป้องเครื่องกรอง ปกป้องเครื่องกรองด้วยชุด Pre-Filter ช่วยกรองตะกอน, สิ่งสกปรกก่อนเข้าสู่เครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • พลังกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ ด้วยสารกรองคุณภาพสูงกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ, สารพิษ, และการกำจัดแบคทีเรียในน้ำได้อย่างดีเยี่ยม
  • พลังหินแร่อัลคาไลน์ หินแร่ธรรมชาติผ่านขบวนการพิเศษทำให้ช่วยปรับสภาพน้ำให้มีความเป็นด่างอ่อนๆ (Alkaline Water) ช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายลดภาวการณ์เกิดโรคต่างๆ
  • พลังคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ส่งผลให้เครื่องกรองมีคุณภาพดีเยี่ยมและน้ำที่ผ่านการกรองมีการตรวจสอบคุณภาพสม่ำเสมอโดยห้องปฏิบัติการชั้นนำ
UF Alkaline
ดาวน์โหลด
โบรชัวร์