สารกรอง
ไส้กรอง สำหรับเครื่องกรองน้ำรุ่น Super Alkaline

ไส้กรองกรองน้ำได้ประมาณ 20,000 ลิตร หรือประมาณ 2 ปี

ชุดไส้กรองประกอบไปด้วย

7 ขั้นตอนการกรองน้ำ

1. Pre-Filter เคลือบซิลเวอร์ (ได้รับการรับรอง NSF61)

2. ไส้กรองหินแร่ เคลือบเงิน (ได้รับอนุสิทธิบัตร)

3. ชั้นกรอง Activate Carbon I และสารกรอง KDF 55 (ได้รับการรับรอง NSF 42,61)

4. ชั้นกรอง Activate Carbon ii (ได้รับการรับรอง NSF 61)

5. ชั้นกรองหินแร่อัลคาไลน์

6. ชั้นกรอง Silver Impregnated Activated Carbon (มาตรฐาน U.S. Food Chemicals Codex)

7. ชั้นกรอง Post-Filter เคลือบซิลเวอร์