สารกรอง
ไส้กรอง สำหรับเครื่องกรองน้ำรุ่น ROMA Plus

ไส้กรองกรองน้ำได้ประมาณ 20,000 ลิตร หรือประมาณ 2 ปี

6 ขั้นตอนในการกรองน้ำที่ใสสะอาด และบริสุทธิ์

ส่วนประกอบเครื่องกรองน้ำ ROMA มีดังนี้

ไส้กรอง พรีฟิลเตอร์ (PRE-FILTER)

1. ไส้กรอง แอ๊คติเวตเต็ดคาร์บอน I (ACTIVATED CARBON I)

2. ไส้กรอง แอ๊คติเวตเต็ดคาร์บอน II (ACTIVATED CARBON II)

3. ไส้กรอง อาร์โอเมมเบรน (RO MEMBRANE)

4. ไส้กรองหินแร่อัลคาไลน์ (ALKALINE MINERAL STONE)

5. ไส้กรองโพสคาร์บอน (POST CARBON)