สารกรอง Safe ROMA รุ่น Alkaline Plus
6 ขั้นตอนในการกรองน้ำ ที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์
ส่วนประกอบเครื่องกรองน้ำ ROMA มีดังนี้
ไส้กรองเซรามิก พรีฟิลเตอร์
ชุดปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง ด้วยไส้กรองเซรามิกคุณภาพดีประสิทธิภาพสูง จึงช่วยกรองสารแขวนลอย สาหร่าย สนิม ตะกอน ฝุ่น และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ รวมทั้งความขุ่นของน้ำดิบ ก่อนเข้าเครื่องซึ่งช่วยยืดอายุของไส้กรองชนิดอื่นๆ ในเครื่องกรองน้ำได้เป็นอย่างดี

ไส้กรองแอ๊คติเวตเต็ดคาร์บอน I
ACTIVATED CARBON I
สารกรองคาร์บอนคุณภาพสูงจากต่างประเทศช่วยกรองรส, กลิ่น, สี, สารอินทรีย์และสารตกค้างต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ รวมทั้งสารคลอรีน โลหะหนัก เคมีเกษตร เคมีอุตสาหกรรม และอาคารบ้านเรือน
ไส้กรองแอ๊คติเวตเต็ดคาร์บอน II
ACTIVATED CARBON II
สารกรองคาร์บอนคุณภาพสูงจากต่างประเทศ กรองในชั้นที่ 2
ไส้กรองอาร์โอเมมเบรน
RO MEMBRANE
(ไส้กรองได้รับ NSF 58) มีคุณสมบัติกรองสารละลายสารปนเปื้อน เช่น ไวรัส แบคทีเรีย มีความละเอียดในการกรองถึง 0.0001 ไมครอน
ไส้กรองหินแร่เครือบเงิน และหินแร่อัลคาไลน์
SILVER IMPREGNATED MINERAL STONE และ ALKALINE MINERAL STONE
เพิ่มแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ แคลเซียม, แมกนีเซียม และปรับสมดุลน้ำเป็นด่างอ่อนๆ ตลอดจนช่วยป้องกันและยับยั้งการเกิดแบคทีเรีย
ไส้กรองโพสคาร์บอน
POST CARBON
(ได้รับการรับรอง NSF 42) มีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่น, สี, รส ที่ไม่พึงประสงค์ อีกทั้งยังช่วยลดความกระด้างในน้ำและทำให้น้ำมีรสชาติดียิ่งขึ้น