ไส้กรอง Safe รุ่น i-Life
ไส้กรองมีอายุการใช้งาน 1 ปี โดยมีส่วนประกอบเครื่องกรองน้ำ SAFE i-Life ประกอบไปด้วย
ส่วนประกอบเครื่องกรองน้ำ i-Life มีดังนี้
1. Pre Filter (ไส้กรองได้รับ NSF 61) [1] ไส้กรอง PP 10 ไมครอน ช่วยกรองตะกอนและสารแขวนลอยขนาดใหญ่ จากน้ำดิบก่อนเข้าสู่เครื่องกรองน้ำ ช่วยป้องกันไส้กรอง และถอดล้างทำความสะอาดง่ายอย่างมีประสิทธิภาพ (ในกรณีที่มีการเพิ่มชุดอุปกรณ์เสริม พรีฟิลเตอร์ )

2. ไส้กรอง ACTIVATED CARBON + SIAC
- สารกรองแอคติเวเต็ทคาร์บอน (สารกรองได้รับ NSF 61)[2] ประสิทธิภาพสูงจากต่างประเทศ กรองสี กลิ่น รส สารเคมีตกค้างต่างๆ
- สารกรองซิลเวอร์คาร์บอน (I) [3] เกรดสูงจากต่างประเทศ ช่วยกำจัด และยับยั้งการเกิดแบคทีเรียในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ไส้กรอง UF + SIAC
- UF Filter (ไส้กรองได้รับ NSF 42) [4] ไส้กรองมีความละเอียดถึง 0.01 ไมครอน สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียและสิ่งปนเปื้อนในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สารกรองซิลเวอร์คาร์บอน (II) ช่วยกรองในขั้นสุดท้าย