สารกรอง
ไส้กรอง สำหรับเครื่องกรองน้ำรุ่น Power Health

ไส้กรองกรองน้ำได้ประมาณ 20,000 ลิตร หรือประมาณ 2 ปี

ชุดไส้กรองประกอบไปด้วย

1. Pre- Filter เคลือบซิลเวอร์

2. ไส้กรองหินแร่ เคลือบเงิน

3. ชั้นกรอง Activated Carbon l และ สารกรอง KDF55

4. ชั้นกรอง Activated Carbon ll

5. ชั้นกรอง Sliver Impregnated Activated Carbon