คอลเซ็นเตอร์
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกใช้เครื่องกรองน้ำ Safe สินค้าเพื่อสุขภาพ และเพื่อความประหยัดของท่าน
ในโอกาสนี้เรามีความภูมิใจที่จะให้บริการท่านด้วยทีมงานที่ได้รับการอบรมอย่างมืออาชีพ และขอท่านได้โปรดอ่านทำความเข้าใจตามคู่มือการใช้งานหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาสามารถติดต่อเราได้ที่ลูกค้าสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์
  • 0 2 - 8 1 9 - 8 8 8 8
  • สั่งซื้อเครื่องกรองน้ำ SAFE กด 1
  • ลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งซ่อม กด 2
  • ชำระค่างวดสินค้า กด 3
  • สั่งซื้อชุดสารกรอง กด 4