สาระน่ารู้
heart
สาเหตุของการเกิดหัวใจล้มเหลวที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า และสามารถลดลงได้ถ้าดื่มน้ำ 1-2 แก้ว
book
ทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
book
ช่วยกระตุ้นให้อวัยวะต่างๆ เริ่มทำงาน
Food
ดื่มน้ำ 1 แก้ว ก่อนมื้ออาหารช่วยย่อย
bath
ดื่มน้ำ 1 แก้ว ก่อนอาบน้ำ ช่วยลดความดันโลหิต
bed
ดื่มน้ำ 1 แก้ว ก่อนนอนป้องกันหลอดเลือดสมองตีบตัน และหัวใจล้มเหลว