แบบฟอร์มเพื่อการบริการลูกค้า
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ

ชื่อลูกค้า *  
วันที่ซื้อ/ติดตั้ง *
หมายเลขเครื่อง *
ที่อยู่ (ติดตั้ง) *
จุดสังเกต
เบอร์โทรศัพท์ *  
รายละเอียดปัญหา *
รายการอุปกรณ์ / อะไหล่
1.
2.
3.
หมายเหตุ