กิจกรรม CSR
30 มีนาคม 2561

โครงการ ขยะจัดหนัก

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) TSR ได้จัดทำโครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลัก SMART's โครงการขยะจัดหนัก โดยเชิญชวนให้พนักงานทุกท่านนำขวดแก้วหรือขวดพลาสติกเหลือใช้ เสื้อผ้ามือสองสภาพดีนำมาแลกไข่ไก่ น้ำดื่ม พื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ออกจากขยะทั่วไป จากนั้นทางบริษัทจะนำขวดแก้วหรือขวดน้ำพลาสติก และเสื้อผ้ามือสองที่ได้นำไปส่งมอบให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนต่อไปกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันพุธ 4 เมษายน 2561 บริเวณหน้าลิฟท์ขนของ(แผนกจัดซื้อ)