กิจกรรม CSR
30 มีนาคม 2561

โครงการ SAFE to School มอบเครื่องกรองน้ำ

โครงการ SAFE to SCHOOL เดินทางไปยังจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในการส่งมอบน้ำดื่มสะอาดให้กับ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ น้องๆ ต้อนรัลด้วยการแสดงและบทเพลงพระราชนิพนธ์ ขอบอกเลยว่า เรื่องราวประทับใจและรอยยิ้มของน้องๆ สร้างพลังและเติมกำลังใจให้กับพวกเราเป็นอย่างมาก