กิจกรรม CSR
14 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการ SAFE to School มอบเครื่องกรองน้ำ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ SAFE to School มอบเครื่องกรองน้ำ ให้กับน้อง ๆ ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ @สุขุมวิท101

เราก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับคนไทยทั่วประเทศ เพื่อเดินตามปณิธานที่ "อยากเห็นคนไทยในทุก ๆ บ้าน ได้มีน้ำดื่มสะอาดไว้บริโภค"