กิจกรรม CSR
29 มกราคม 2561

โครงการปันน้ำใจเพื่อผู้พิการทางสายตา (Service mind By TSR)

แผนกแรงงานสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ ขอรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปบริจาคให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด นำไปจัดทำเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ และสื่อการเรียนการสอน

สามารถนำมาบริจาคได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ หรือด้านหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 นี้