กิจกรรม CSR
22
พฤศจิกายน
2556
กิจกรรมบริจาคโลหิต
27
ตุลาคม
2556
ประมวลภาพ บริจาคน้ำท่วม จ.ปราจีนบุรี
20
ตุลาคม
2556
ประมวลภาพ บริจาคน้ำท่วม จ.ฉะเชิงเทรา
30
กรกฎาคม
2556
เธียรสุรัตน์ได้บริจาคเครื่องกรองน้ำให้กับ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์