กิจกรรม CSR
5
ธันวาคม
2557
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มอัลคาไลน์ ให้กับเทศบาลบางกะดี
04
กันยายน
2557
งานแถลงข่าวสายสัมพันธ์เครือข่ายระดมทุนสนับสนุนโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
29
มิถุนายน
2557
ฝ่ายกฎหมายได้เข้าไปเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับผู้หญิงและเด็ก
11
มิถุนายน
2557
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด(มหาชน) มอบเครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น Power Health ให้กับที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด
09
มกราคม
2557
สนับสนุนมอบของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ