กิจกรรม CSR
21
สิงหาคม
2558
โครงการ "สายน้ำใจ สายโลหิต ปี 2"
31
กรกฎาคม
2558
เธียรสุรัตน์สนับสนุนโครงการ "ปันน้ำดื่มพื่อพี่น้องไทยประสบภัยแล้ง"
28
กรกฎาคม
2558
ผู้บริหาร TSR รับพระราชทานเข็มที่ระลึกโครงการสุขอนามัยฯ
9
มกราคม
2558
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
9
มกราคม
2558
สนับสนุนมอบของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
7
มกราคม
2558
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน