กิจกรรม CSR
27
ธันวาคม
2559
"TSR ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม และกระปุกออมสิน ให้สภาตำบลปากท่า"
27
ธันวาคม
2559
"รับบริจาคลูกแม็กซ์และห่วงอลูมิเนียม ครั้งที่ 4"
22
ธันวาคม
2559
"งานทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสทำบุญปีใหม่"
20
ธันวาคม
2559
"ส่งมอบขวดพลาสติกจากกิจกรรมขยะจัดหนักครั้งที่ 3 และ 4"
20
ธันวาคม
2559
"โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลัก SMARTs"
01
ธันวาคม
2559
"บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง"
30
พฤศจิกายน
2559
"ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ 8 ตัว"
18
พฤศจิกายน
2559
"การจัดทำระบบความสามารถเพื่อการบริหารผลงาน Competency"
15
พฤศจิกายน
2559
"โครงการขยะจัดหนักครั้งที่ 3"
03
พฤศจิกายน
2559
"ส่งมอบขวดพลาสติกจากโครงการขยะจัดหนักครั้งที่ 2"
02
พฤศจิกายน
2559
"โครงการส่งต่อความสุขอย่างยั่งยืนด้วย SMARTs ครั้งที่ 2"
23
ตุลาคม
2559
"ทอดกฐินสามัคคี ทำบุญออกพรรษาประจำปี 2559"
20
ตุลาคม
2559
"พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
13
ตุลาคม
2559
"โครงการขยะจัดหนักครั้งที่ 4"
13
ตุลาคม
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบน้ำดื่ม TSR ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 2,004 ขวด
13
ตุลาคม
2559
"โครงการขยะจัดหนักครั้งที่ 2"
06
ตุลาคม
2559
"ส่งมอบขวดพลาสติกจากโครงการขยะจัดหนักครั้งที่ 1"
30
กันยายน
2559
"โครงการส่งต่อความสุขอย่างยั่งยืนด้วย SMARTs ครั้งที่ 1"
29
กันยายน
2559
"สายน้ำใจสายโลหิต ปี 3"
29
กันยายน
2559
"เครื่องกรองน้ำเซฟ มอบระบบน้ำดื่ม เพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน"
15
กันยายน
2559
"โครงการขยะจัดหนักครั้งที่ 1"
31
กรกฎาคม
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
15
กรกฎาคม
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559 ขึ้น ณ วัดไทรม้าใต้ จังหวัดนนทบุรี
28
มิถุนายน
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเดือนเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนมิถุนายน
10
มิถุนายน
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "จับตามองอนาคตเมืองโคราช”
26
พฤษภาคม
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเดือนเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนพฤษภาคม
13
พฤษภาคม
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเดือนเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนพฤษภาคม
12
พฤษภาคม
2559
3 วิธีง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้ แค่ 3 ป. >>> ปิด ปรับ ปลด
25
เมษายน
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเดือนเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนเมษายน
11
เมษายน
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ รุ่น Super Alkali
07
เมษายน
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ขึ้นที่บริษัทโดยมีวัตถุประสงค์
01
เมษายน
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุทธิเมธี
24
มีนาคม
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องกรองน้ำ รุ่น UV Alkaline
23
มีนาคม
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเดือนเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนมีนาคม
03
มีนาคม
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบน้ำดื่ม TSR ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 1,002 ขวด
29
กุมภาพันธ์
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเดือนเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์
26
กุมภาพันธ์
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุทธิเมธี
19
กุมภาพันธ์
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องกรองน้ รุ่น UV Alkaline
15
กุมภาพันธ์
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องกรองน้ำ รุ่น ROMA
29
มกราคม
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเดือนเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนมกราคม
29
มกราคม
2559
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต