กิจกรรม CSR
25
ธันวาคม
2560
โครงการปันน้ำใสจากใจเซฟ SAFE to School
25
ธันวาคม
2560
โครงการขยะจัดหนัก (ส่งท้ายปี)
13
ธันวาคม
2560
ประชาสัมพันธ์โครงการปันน้ำใสจากใจเซฟ
12
ธันวาคม
2560
ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคช่วยเหลือพนักงานในภาคใต้
28
พฤศจิกายน
2560
ประมวลภาพการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ทำงานเบื้องต้น
20
พฤศจิกายน
2560
โครงการขยะจัดหนัก ปี 2 ครั้งที่ 9
06
พฤศจิกายน
2560
ประมวลภาพ อบรมการขับและบำรุงรักษา รถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
20
ตุลาคม
2560
โครงการ "น้ำดื่มสมุนไพรจากใจ TSR"
20
ตุลาคม
2560
โครงการขยะจัดหนัก ปี 2 ครั้งที่ 9
03
ตุลาคม
2560
โครงการขยะจัดหนักปี 2 ครั้งที่ 8
27
กันยายน
2560
โครงการ "น้ำดื่มสมุนไพรจากใจ TSR"
07
กันยายน
2560
ประมวลภาพพิธีมอบรางวัลพนักงานขายดีเด่น ประจำปี 2560
07
กันยายน
2560
ประมวลภาพพิธีมอบรางวัลพนักงานขายดีเด่น ประจำปี 2560
05
กันยายน
2560
งานทอดกฐินสามัคคี
04
กันยายน
2560
ประมวลภาพการอบรม Apply KAIZEN for Modern LEAN
25
สิงหาคม
2560
ประมวลภาพ โครงการไทยช่วยไทย เมื่อมีภัยไม่ทิ้งกัน
24
สิงหาคม
2560
ประมวลภาพการอบรมสาขาต่างจังหวัด
23
สิงหาคม
2560
โครงการ "น้ำดื่มสมุนไพรจากใจ TSR"
23
สิงหาคม
2560
โครงการขยะจัดหนักปี 2 ครั้งที่ 7
31
กรกฎาคม
2560
ประมวลโครงการร่วมร้อยดวงใจจากใจ TSR
31
กรกฎาคม
2560
ประมวลภาพการส่งมอบเสื้อผ้าเก่าจากโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลัก SMARTs ปี 2
31
กรกฎาคม
2560
กิจกรรม ขยะจัดหนักปี 2 ครั้งที่ 6
21
กรกฎาคม
2560
โครงการ "สวยได้ใจ ในศูนย์บาท"
21
กรกฎาคม
2560
การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20
กรกฎาคม
2560
ร่วมทำบุญถวายบังสุกุลจีวร
19
กรกฎาคม
2560
โครงการ ถุง Return ครั้งที่ 3
19
กรกฎาคม
2560
บริการ เงินด่วน เงินร้อน TSRL ช่วยได้
19
กรกฎาคม
2560
โครงการ "น้ำดื่มสมุนไพร จากใจ TSR"
14
มิถุนายน
2560
โครงการ ซองใส่ใจ
12
มิถุนายน
2560
โครงการ คนเอาถ่าน ตามหลัก SMART's
12
มิถุนายน
2560
โครงการ สื่อการสอน ด้วยใจ TSR
06
มิถุนายน
2560
กิจกรรม ขยะจัดหนักปี 2 ครั้งที่ 4
30
พฤษภาคม
2560
โครงการ "ถุง Return"
30
พฤษภาคม
2560
โครงการ "น้ำดื่มสมุนไพรจากใจ TSR"
30
พฤษภาคม
2560
โครงการ "สื่อการสอน ด้วยใจ TSR"
29
พฤษภาคม
2560
โครงการ "คนเอาถ่าน ตามหลัก SMART's"
29
พฤษภาคม
2560
อบรมสาขาภาคใต้
25
พฤษภาคม
2560
ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 60 (กลุ่มที่2)
25
พฤษภาคม
2560
โครงการ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมลดค่าใช้จ่ายให้บ้านเรา
23
พฤษภาคม
2560
โครงการ "สื่อการสอน ด้วยใจ TSR"
22
พฤษภาคม
2560
ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 60 (กลุ่มที่1)
18
พฤษภาคม
2560
โครงการ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมลดค่าใช้จ่ายให้บ้านเรา
15
พฤษภาคม
2560
สิทธิ์พิเศษกับบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส
15
พฤษภาคม
2560
โครงการสร้างรายได้อย่างมั่นคงยั่งยืนยุค 4G สำหรับพนักงานขาย
12
พฤษภาคม
2560
โครงการ ถุง Return ครั้งที่ 2
12
พฤษภาคม
2560
อบรมสาขาภาคเหนือ
11
พฤษภาคม
2560
โครงการ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมลดค่าใช้จ่าย ให้บ้านเรา
11
พฤษภาคม
2560
โครงการ "คนเอาถ่าน ตามหลัก SMART's"
08
พฤษภาคม
2560
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560
08
พฤษภาคม
2560
โครงการ "ร่วมร้อยดวงใจ จากใจ TSR"
02
พฤษภาคม
2560
โครงการ สายน้ำใจ สายโลหิต ปีที่ 4
27
เมษายน
2560
กิจกรรม ขยะจัดหนักปี 2 ครั้งที่ 3
27
เมษายน
2560
โครงการสายน้ำใจ สายโลหิต ปี 4
27
เมษายน
2560
โครงการ น้ำดื่มสมุนไพรจากใจ TSR ครั้งที่ 3
26
เมษายน
2560
มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560
25
เมษายน
2560
โครงการสายน้ำใจ สายโลหิต ปี 4
21
เมษายน
2560
การอบรบหลักสูตร การให้คำปรึกษา Coaching
18
เมษายน
2560
กระดาษ Reuse : คัดแยก ก่อนใช้ซ้ำ
10
เมษายน
2560
การอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและเทคนิคการขาย
05
เมษายน
2560
โครงการ ถุง Return ครั้งที่ 1
04
เมษายน
2560
โครงการ ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย
03
เมษายน
2560
โครงการ น้ำดื่มสมุนไพรจากใจ TSR ครั้งที่2
29
มีนาคม
2560
การอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและเทคนิคการขาย
29
มีนาคม
2560
ส่งมอบขวดพลาสติกให้ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนหมู่บ้านพบสุข
28
มีนาคม
2560
บริจาคโลหิต ปีที่ 4
24
มีนาคม
2560
พิธีเปิด บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด (TSR Lao)
23
มีนาคม
2560
กิจกรรม ขยะจัดหนักปี 2 ครั้งที่ 2
22
มีนาคม
2560
การอบรมความรู้พื้นฐานและข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
20
มีนาคม
2560
HomePro Expo ครั้งที่ 25
16
มีนาคม
2560
การสัมมนาพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายบริหารสาขา
14
มีนาคม
2560
งานทำบุญครบรอบ 41 ปี
02
มีนาคม
2560
โครงการ น้ำดื่มสมุนไพรจากใจ TSR
24
กุมภาพันธ์
2560
การปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุทธิเมธี
22
กุมภาพันธ์
2560
กิจกรรม ขยะจัดหนักปี 2 ครั้งที่ 1
15
กุมภาพันธ์
2560
การอบรมพนักงานฝ่ายขายทางโทรศัพท์
31
มกราคม
2560
รับของขวัญปีใหม่ 2560
19
มกราคม
2560
ส่งมอบความสุข ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2560
18
มกราคม
2560
การอบรมพนักงานฝ่ายขายทางโทรศัพท์
16
มกราคม
2560
การอบรมพนักงาน บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด
11
มกราคม
2560
โครงการ ส่งต่อความสุขอย่างยั่งยืนด้วย SMARTs